Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Antropologie 2 a dalších předmětů zaměřených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii
Project IdFRVŠ 1737/2010
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem předkládaného projektu je zkvalitnění výuky a především praktických cvičení předmětů zaměřených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii, a to formou inovace didaktických pomůcek a úpravou učební náplně. Jedná se především o předmět pojmenovaný na naší katedře jako Antropologie 2 (KBE/ANTR2). Předmět je koncipován jako výuka funkční anatomie člověka se speciálním zřetelem ke stavbě kosterní, svalové a nervové soustavy (včetně senzorických systémů) a na ni navazujících aplikací metod fyzické antropologie, a to jak kosterní, tak antropologie živého člověka. Kvalita výuky je dosud významně snižována citelným nedostatkem dvojrozměrného (obrazového) a především trojrozměrného (modelového) výukového materiálu, který je z didaktických důvodů ke studiu anatomie jako systémově popisného oboru nezbytný. Hlavním záměrem projektu je tedy doplnění pro studenty přístupné studijní literatury, měřících nástrojů a především anatomických modelů. S jejich pomocí bude dovybavena a rekonstruována laboratoř antropologie a biologie člověka tak, aby vyhovovala nejen ke studiu, ale i k odborné činnosti studentů v rámci bakalářských a diplomových prací.