Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Technická matematika zajímavě
Project IdFRVŠ 42/2010
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationNově vytvářený předmět ?Technická matematika zajímavě? bude zaměřen na vybrané technicky orientované části matematiky, které budou prezentovány populární (nikoliv však neodbornou) formou s využitím minimálního matematického aparátu tak, aby byly pochopitelné i pro studenty 1. ročníku. V rámci kreditního systému pak tento předmět ulehčí studentům výběr volitelných předmětů, u kterých mnohdy předem netuší, čím se zabývají a zároveň poskytne představu o technických aplikacích matematiky což umožní lepší profilaci studenta. Náplň přednášek bude orientovaná na oblasti fuzzy logiky a jejího užití, aplikací numerické matematiky, teorie her a rozhodování, lineárního programování, teorie grafů, kódování a na historické výpočetní pomůcky.