Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Laboratoř pro praktickou výuku zjišťování expozic a hodnocení zdravotních rizik elektrických a magnetických polí
Project IdFRVŠ 2254/2010
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationZjišťování expozic obyvatelstva faktorům prostředí a hodnocení zdravotních rizik je nedílnou součástí výuky hygieny a epidemiologie všech zdravotnických oborů. Vzniklá laboratoř by byla schopna provádět praktickou a názornou teoretickou výuku výpočetních metod a metod měření expozic obyvatelstva elektromagnetickým polím a hodnocení zdravotních rizik u těchto, z medicínského hlediska zatím nedostatečně determinovaných faktorů, tj. široké škály v současnosti stále se rozrůstajících zdrojů neionizujícího záření, např. radiofrekvenčního a mikrovlnného záření u moderních bezdrátových počítačových a telekomunikačních systémů, systémů elektronické ochrany zboží, systémů vysokofrekvenční identifikace, zdravotnické techniky, rozhlasových a televizních vysílačů, radarů nebo nízkofrekvenčních elektrických a magnetických polí u přenosových a distribučních energetických soustav. Absolventi bakalářských a magisterských zdravotnických a některých přírodovědných oborů by tak získali potřebné znalosti a dovednosti pro budoucí povolání jak ve zdravotnické oblasti (ochrana veřejného zdraví), tak ve fyzikálních disciplínách v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady (Direktivy EU), Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), Světové zdravotnické organizace (WHO) a evropskými technickými normami (EN).