Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Kinematická analýza pohybu ve sportovní gymnastice
Project Id1610-IGS PdF 6/2009
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
AnotationProjekt je koncipován jako součást disertační práce doktorského studijního programu navrhovatele. Výzkum je orientována na diagnostiku techniky cvičebních tvarů ve sportovní gymnastice za použití metod kinematické analýzy pohybu člověka. Zatím co ve světě jsou metody kinematické analýzy a spolupráce sportovců s univerzitami a výzkumnými pracovišti na vysoké úrovni, v našich podmínkách nemáme s těmito metodami žádné zkušenosti, což je v tak technicky náročném sportu jako je sportovní gymnastika velkým nedostatkem. Cílem projektu je v podmínkách reálného závodu identifikovat a analyzovat kinematické parametry pohybu, které ovlivňují faktor techniky sportovního výkonu ve sportovní gymnastice. Na základě výsledků projektu dokázat a zdůvodnit odborné veřejnosti výhody a přednosti metod kinematické analýzy pohybu ve sportovní gymnastice. Průběh pohybu bude zaznamenáván pomocí dvou vysokorychlostních kamer. Následnou analýzou videozáznamu v programu SIMI MOTION, jímž disponuje Centrum diagnostiky lidského pohybu, získáme informace o kinematických parametrech pohybu v jednotlivých fázích cvičebního tvaru, ze kterých lze identifikovat techniku provedení. Předpokládaná délka projektu je jeden rok. Po ověření realizovatelnosti projektu předpokládáme jeho podání do vyšší grantové soutěže.