Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Project Id1610-IGS PdF 4/2009
Main solverPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
AnotationCílem projektu je nastartovat první fázi výzkumu v oblasti speciálních potřeb zrakově handicapovaných. Konkrétně jde o screening předsudků jak laické tak i odborné veřejnosti. Smyslem této první části je zmapovat postoje a předsudky VŠ studentů a akademických pracovníků na Fakultě umění ve srovnání s kontrolní skupinou Fakulty pedagogické a přírodovědné. Výzkumný záměr vyplývá mimo jiné také z informací centra pro handicapované "Pyramidy" na OU, že na Fakultu umění nyní nastoupí do studia dvě nevidomé studentky. Pro zjištění případných změn v postojích budeme v projektu pokračovat i v průběhu jejich studia. Smyslem tohoto je také rozbor převažujících typů předsudků (soucitný, odmítavý, idealizující) a postojů (pozitivní, ambivalentní, negativní, neutrální) a vliv věku, pohlaví apod. Tato část projektu bude řešena za pomocí studentů pedagogické fakulty, kteří získají cennou praktickou zkušenost s psychodiagnostickou metodou a s osobním sběrem dat týkající se důležité psychologicko-pedagogické oblasti jejich budoucí práce. Vzhledem ke snaze o otevřenost OU handicapovaným předpokládáme z Fakulty umění zapojení akademických pracovníků v maximálním počtu. Za ideální stav však považujeme skupinu o celkovém počtu alespoň 50 akademických pracovníků. Skupina vysokoškolských studentů bude pravděpodobně větší, odhadovaný počet ? celkem 350 studentů. Celý projekt bude přínosem nejen pro studující s postižením, ale samozřejmě i pro studenty bez handicapu a akademické pracovníky, neboť pomůže vytvořit vhodný postup pro integraci.