Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vliv různých metod operace kolenního kloubu na kvalitu chůze a vliv různých protetických kolen na kvalitu chůze
Project Id1610-IGS PdF 2/2009
Main solverMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
AnotationProjekt je koncipován jako přípravný pro řešení většího a rozsáhlejšího projektu, který by přinesl Ostravské Univerzitě finanční prostředky, rozvoj Centra diagnostiky lidského pohybu ale také kvalifikační růst zejména mladších pracovníků KTV a část projektu se zabývá řešením mé disertační práce. Zkušenosti pracovníků KTV s Kinematickou a dynamickou analýzou pohybu ze špičkového pracoviště na hodnocení kvality chůze bychom rádi zhodnotili nejdříve v projektu IGS na který posléze naváže větší projekt GAČR. Tento projekt je vyvolán potřebou Městské nemocnice Ostrava Fifejdy a Nemocnicí Třinec. Výzkum je orientován na sledování kvality základního motorického projevu člověka ? chůze po ortopedickém zákroku: navigovaná operace kolenního kloubu a klasická operace kolenního kloubu a dále po transfemorální amputaci s použitím různých typů protetického kolene. Podstata experimentu spočívá v komparaci vlivu dvou metod operace koleního kloubu na kvalitu chůze. Další částí studie bude porovnání dvou typů protetických kolen (bionického, a mechanicky ovládaného) a jejich vliv na základní dynamické a kinematické, biomechanické parametry chůze. Experiment bude probíhat se čtyřmi skupinami pacientů a jednou skupinou osob bez zdravotních problémů. Dvě skupiny pacientů s různou operací kolenního kloubu a dvě skupiny pacientů s různými protetickými koleny budou srovnávány mezi sebou a porovnány se skupinou osob bez pohybových obtíží ze stejné věkové skupiny. Informace o sledované motorické akci bude spočívat v biomechanické analýze chůze a to jak dynamické, tak kinematické. S použitím dvou dynamometrických plošin (KISTLER) a soustavy sedmi kamer (Qualisys) získáme kompletní analýzu krokového cyklu pacienta z hlediska časového provedení, velikosti produkované síly, silového impulsu, indexů symetrie a úhlů v jednotlivých kloubech.. Měření bude probíhat v Centru diagnostiky lidského pohybu KTV PdF OU. Zjištěné výsledky budou posuzovány z hlediska klinic., rehabilitač. a biomechanického.