Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Chyba přesnosti měření složení těla tetra polární bioimpedanční váhou TANITA BC 418 MA
Project IdIGS PdF 1/2009
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
AnotationBioelektrická impedance je jednou z metod, která se v současnosti hojně používá pro odhad tělesného složení jedince. Základním předpokladem získání kvalitních výsledků je znalost chyby měření daného přístroje. Tato znalosti je bezpodmínečně nutná k tomu abychom mohli sledovat změny ve složení těla, ke kterým může docházet v důsledku vývoje jedince, nebo působením tréninkového zatížení. Cíl práce: Na základě bezprostředně opakovaného měření složení těla přístrojem TANITA BC 418 u etalonu 10 vybraných jedinců zjistit chybu měření použitého přístrojem, který je součástí vybavení CDLP na KTV. Metody: Bioelektrická impedance pro zjištění složení těla. Statistická analýza dat pro zjištění nejistoty.