Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

BioNet Center
Project IdCZ.1.07/2.4.00/12.0062
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period12/2009 - 11/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvoření virtuálního kontaktního a informačního centra pro podporu vzniku partnerství a vazeb mezi univerzitními pracovišti a výzkumnými a vývojovými institucemi působícími v oblasti "Plant Sciences". Žadatelem projektu je Univerzita Palackého v Olonouci. Partnery projektu je Ostravská univerzita v Ostravě, Masarykova univerzita a Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR.