Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Project IdCZ.04.1.03/3.2.15.1/0102
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period11/2005 - 11/2007
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
AnotationCo bylo vytvořeno:1x certifikovaný mentorský kurz akreditovaný MZČR , 1x e-learningový kurz, 3x distanční texty, web stránky projektu, proškoleno celkem 236 mentorů Plánované cíle - rozvíjet další vzdělávání na VŠ (nový kurz v rámci CŽV) ? splněno - rozšířit spolupráci VŠ s odbornými pracovišti ? splněno a spolupráce pokračuje dále (vzdělávání dalších sester, nová pracovní místa ? externí smlouvy se ZSF OU, organizování společné mentorské konference, společné metodické pokyny pro organizaci praxe apod.) - zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání zdravotnických pracovníků ? plní se a první výsledky evaluačních dotazníků potvrzují vzestupnou tendenci (viz hodnotící dotazníkové šetření a zpětná vazba studentů a mentorů) - vytvořit síť mentorů klinické praxe ? síť mentorů vytvořena, počet proškolených mentorů překročen - vytvořit vzdělávací program ? program vytvořen a stal se jedním z prvních vzorů pro tvorbu dalších vzdělávacích programů v ČR - akreditovat na MZČR ? akreditován jako certifikovaný kurz dle platné legislativy - vytvořit tým lektorů ? tým vytvořen a školení pokračují se stejným týmem dále - vytvořit studijní texty v tištěné a e-learningové podobě ? texty byly vytvořeny a distribuovány cílové skupině na CD nosičích a jsou umístěny ke stažení na web stránkách - vytvořit e-learningový kurz ? kurz byl vytvořen (prostředí Moodle) a pro velký zájem byl realizován také jako mimořádný vzdělávací kurz nad plánovaný rámec - realizovat studijní program a proškolení mentorů tří ostravských nemocnic ? vzdělávání realizováno a plánovaný počet proškolených překročen (117 %) + školení pokračují pro velký zájem cílové skupiny dále (cca 2 kurzy/rok) - uzavřít nové pracovní smlouvy vybraných mentorů se ZSF OU ? smlouvy byly uzavřeny s 53 mentory, kteří vedli odborné praxe studentů jako externí zaměstnanci OU, spolupráce pokračuje dále - vytvořit monitorovací kritéria pro hodnocení kvality odborné praxe ? 1. pravidelné supervize garantů ošetřovatelské praxe, 2. portfolia studenta a mentora, 3. student jako hodnotitel praxe (s povolením autora byly převzaty a přeloženy mezinárodní standardizované evaluační dotazníky, které vyplňují všichni studenti po skončení klinické praxe), 4. mentor jako hodnotitel praxe (byly zpracovány evaluační dotazníky pro mentory), 5. pravidelné schůzky mentorů a zástupců vzdělávací instituce, 6. státní závěrečné zkoušky ? praktická zkouška za účasti zodpovědného mentora