Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Jeden svět - podpora multikulturní výchovy a vzdělávání
Project IdCZ.1.07/1.2.10/22.0037
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period11/2009 - 2/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationZáměrem realizace projektu je příprava žáků druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií na život v kulturně heterogenní společnosti. Pro něj je nutné osvojení jisté sady znalostí, dovedností, určitých typů chování a také něco jako citlivost pro konkrétní situaci. Díky aktivitám projektu se žáci naučí nahlížet na každodenní skutečnosti nejen pohledem majoritní společnosti, ale také z perspektivy těch ostatních.Aktivity projektu přispějí k rozvoji pluralitního uvažování žáků založeném na konkrétním poznání různých kultur, subkultur, společenských skupin či národností. Podstatou multikulturní výchovy je naučit se zacházet s odlišností. Každá odlišnost konfrontuje naše životní jistoty a zkušenosti, zároveň ale rozšiřuje obzory a přináší nové zážitky. Cílem projektu je rozšíření obzorů žáků v oblasti multikulturní výchovy prostřednictvím realizace aktivit přinášejících pozitivní vnímání různorodosti.