Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Návrh a realizace modulárního systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Project IdCZ.04.1.03/3.2.15.1/0104
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period10/2005 - 10/2007
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
AnotationZdroj MŠMT OP RLZ 3.2 Obsahem projektu bude vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje vysokých škol a institucí v Moravskoslezském kraji a jeho realizace. V projektu bude podporováno vzdělávání zejména dospělých lidí v regionu včetně jejich nutných rekvalifikací v souladu se strategií rozvoje regionu a potřebou nových kvalifikací lidí a jejich budoucí adaptability na nově vznikající požadavky trhu práce. Důraz bude kladen na udržení vzdělaných lidí v regionu a jejich vzděláván í směrem k možnosti jejich pracovního uplatnění v regionu. Vzdělávací systém se bude zabývat dalším vzděláváním v oblasti řízení (managementu) projektů výzkumu a vývoje, řízení kvality dosahovaných výsledků výzkumu a vývoje, řízení ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií, inovačním podnikáním a podnikáním ve výzkumu. Cílovými skupinami budou manažeři, akademičtí pracovníci vysokých škol, studenti magisterských a doktorských studijních programů a zaměstnanci institucí. výzkumu a vývoje Moravskoslezského kraje. Takto kvalifikovaní pracovníci jsou důležitým předpokladem pro další rozvoj a hospodářský růst Moravskoslezského kraje. Cílové skupiny Především učitelé základních a středních škol v Moravskoslezském kraji a tutoři jednotlivých kurzů modulárního systému vzdělávání. Základní aktivity - Návrh modulárního systému vzdělávání - Řízení realizace projektu - Zřízení a práce Center dalšího vzdělávání učitelů - Realizace semináře pro tutory kurzů - Tvorba studijních textů - Realizace pilotních kurzů modulárního systému dalšího vzdělávání - Příprava a realizace konference - Závěrečné hodnocení projektu a evaluace kurzů Výstupy projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření modulárního systému dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Moravskoslezském kraji a jeho realizace. Bude podporováno vzdělávání učitelů všech škol v regionu se stejnou příležitostí pro všechny školy jednotlivých obcí okresů kraje. Důraz bude kladen na udržení vzdělaných lidí (aprobovaných v učitelských oborech) v regionu a rozvíjení jejich vzdělávání směrem k potřebám rozvíjející se společnosti, k navázání spolupráce škol se školami a školskými zařízeními v dalších státech Evropské unie.