Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Research of technology treatment of Zn-Fe sludges coming from zinc chloride production
Project IdFR-TI1/246
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period7/2009 - 12/2011
ProviderMinisterstvo průmyslu a obchodu
Statefinished
AnotationZn-Fe kaly vznikající při výrobě chloridu zinečnatého (recyklací odpadní odzinkovací lázně z žárových zinkoven) jsou v současné době nezpracovatelný odpad a musí se vyvážet na skládku nebezpečných odpadů, což ohrožuje jednak životní prostředí a jednak celý systém recyklace odpadních lázní. Řešením je proto vyvinout novou technologii zpracování těchto kalů tak, aby bylo možné jejich další efektivní využití.