Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Kvantová dynamika anharmonických vibrací v nabitých klastrech helia
Project IdMSK VaV 31/09a)1a)
Main solverMgr. František Karlický, Ph.D.
Period2/2009 - 12/2009
ProviderKatedra fyziky
Statefinished
AnotationProjekt je financován přímo na účet řešitele.