Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech (PROFIN)
Project IdCZ.1.07/2.3.00/09.0173
Main solverIng. Lukáš Straňák
Period9/2009 - 8/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti regionů prostřednictvím rozvoje kompetencí pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti FINANČNÍho ŘÍZENÍ VaV. Hlavní myšlenkou je vytvoření SYSTÉMu VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÝ ZVÝŠÍ SCHOPNOSTI VaV PRACOVNÍKŮ EFEKTIVNĚ A V SOULADU SE ZÁKONNÝMI NORMAMI ŘÍDIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA ROZVOJ VĚDY A VÝZKUMU a eliminovat negativní jevy spojené s nekvalitním finančním plánováním a řízením projektů v mezinárodním prostředí EU.