Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Zvýšení jazykové kompetence absolventů studia cizích jazyků pro podnikatelskou sféru - 2009
Project IdNadace ČEZ
Main solverdoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Period2/2009 - 11/2009
ProviderPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
AnotationV regionu je nedostatek jazykově dobře vybavených odborníků pro podnikatelskou sféru. Máme na mysli nejen znalost běžného jazyka konverzačního, ale především jazyka aplikovaného na hospodářskou sféru ? v ústní i písemné formě. Na tento problém náš projekt reaguje. Vycházíme z předpokladu, že poznání prostřednictvím osobní zkušenosti je nejcennější. Chceme využít nabídky nadace a umožnit studentům Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kteří prezenčně studují bakalářské obory: Angličtina/Němčina/Francouzština/Španělština/Ruština pro podnikatelskou sféru poznání podnikatelské sféry v zemích, jejichž jazyk u nás studují, a tak zkvalitnit jejich absolventskou pracovní kompetenci. Prospěch bude mít z realizace projektu náš region, kde absolventi budou působit.