Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Adaptive Individualization of Study through E-learning
Project IdCZ.1.07/2.3.00/09.0019
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period6/2009 - 5/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationÚkolem projektu je vyškolení nových VaV pracovníků v základech nové metodiky pro e learningovou automatickou adaptaci výukového procesu, přizpůsobující se osobnostním znalostem a vlastnostem studentů. Jde o individualizaci výuky po stránce pedagogické a psychologické, přístup k výuce optimalizující čas i kvalitu vzdělávání studentů. Princip spočívá u autorů opor v násobném zpracování dílčích částí výukových opor a jejich zaměnitelnosti dle potřeb studenta, u studentů rozpoznání jejich vlastností a určení optimálního individualizovaného stylu výkladu. Metodika bude plně otestována a bude proškolen tým nových VaV osob, kteří dle této metodiky budou tvořit adaptivní studijní opory. Cílem je vytvoření VaV týmu a posílení kompetencí pracovníků VaV v pedagogickém a psychologickém výzkumu pro optimální využití e-learningu v praxi.