Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Revitalizace studijních programů a studijních oborů v souladu s ECTS
Project IdRP2009
Main solverprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Periodr1/2009 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation