Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora účasti Ostravské univerzity v Operačním programu VaVpI
Project IdRP2009
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation