Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Intercultural influence and music seen on the example of Romany music and culture
Project IdGP408/07/P254
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2008
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
AnotationJde o multioborový muzikologicko-hudebně pedagogický výzkum věnující se fenoménu tzv. romské hudby a kultury jako příkladu interkulturních ovlivňování. Jeho výsledky využívající kombinovaných metod hudebně pedagogického a muzikologického výzkumu budou prezentovány v nově vydané tématické monografii.