Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

SYNERGIE - Cooperation university with basic schoools and secondary schools
Project IdCZ.1.07/2.2.00/07.0355
Main solverMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Period6/2009 - 5/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationProjekt raguje na strukturalizaci VŠ studia v kontextu s probíhající transformací kurikula ZŠ a SŠ, vychází z myšlenky univerzity coby přirozeného centra vzdělanosti v regionu s možností využívání jejího potenciálu i infrastruktury. Řeší problematiku spolupr. mezi institucemi terciálního vzdělávání na straně jedné a institucemi trhu práce a posílením jejich konkurencesch..Je zaměřen na: zvýšení kompetencí budoucíhc učitelů s důrazem na dovednostní rovinu a akcentem na schopnost rozvíjet u žáků a studentů klíčové kompetence potřebné pro život prostředn.kvalitních praxí u budoucích zaměstnavatelů realizované u erudovaných cvičných pedag; posílení úrovně spolupr. mezi VŠ a ZŠ a SŠ v rámci praktické přípravy budoucích učitelů prostředn.cílené přípravy cvičných pedag., zaměřené na tvorbu a vyhodnocování systému zajišťování kvality, vycházející z požadavků reálné pedag.praxe a poptávky praco