Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Care of Historical Monuments (Innovation of Study Courses)
Project IdCZ.1.07/2.2.00/07.0240
Main solverprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Period5/2009 - 10/2011
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na inovace tří studijních oborů. Cílem je v rámci studijních předmětů posílit profesní kompetence studentů, které se dotýkají problematiky kulturního dědictví a jeho praktického využití - schopnost kvalifikovaně rozhodovat a odborně komunikovat s veřejností. Projekt zamýšlí posílit praxe a stáže studentů na vybraných pracovištích partnera projektu Národního památkového ústavu. Projekt bude řešit také inovaci technického vybavení odborných učeben - vybudování audiovizuálního komplexu k prezentaci obrazového materiálu, který přispěje k posílení ICT kompetencí studentů.