Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor (TE-ERA)
Project IdCZ.1.07/2.2.00/07.0306
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period5/2009 - 4/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt vychází z myšlenky tzv. Evropského výzkumného prostoru. Koncept projektu je postaven na vzájemné spolupráci akademického prostředí s "praxí" a interdisciplinárním přístupu ke vzdělávání propojujícím znalosti nových technologií, ekonomie a evropské politiky.