Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Longitudinální prospektivní studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice
Project IdNR8556
Main solverprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Period1/2005 - 12/2009
ProviderIGA MZd
Statefinished
AnotationPodle IARC (1997) představuje inhalační expozice prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého karcinogenní riziko pro člověka. Karcinogenní účinek křemene nebyl prokázán ve všech průmyslových odvětvích s rizikem silikózy. Zvýšené riziko rakoviny plic bylo prokázáno především u pracovníků v kamenolomech, v rudných dolech, ve slévárnách a ocelárnách, méně často u dělníků v keramickém průmyslu, sklárnách, štěrkovnách a pískovnách. U prachu uhelných dolů většina epidemiologických studií zvýšené riziko neprokázala, nebo nachází jen nesignifikantní zvýšení. Výsledky naší předchozí studie, podpořené IGA MZ ČR, u horníků OKR s naplněnou nejvyšší přípustnou expozicí prachu, prokázaly zvýšení rizika rakoviny plic u horníků s diagnostikovanou pneumokoniózou proti skupině bez pnemokoniózy. V rámci předloženého projektu navrhujeme využít v rámci longitudinální prospektivní studie jedinečné údaje uložené v Národním registru nemocí z povolání a Národním registru nádorových onemocnění k objektivizaci rizika nádorových onemocnění v jednotlivých průmyslových odvětvích s rizikem silikózy a uhlokopské pneumokoniózy v České republice.