Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

THE POLES IN THE CZECH REPUBLIC
Project IdGA404/95/0289
Main solverprof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc.
Period12/1995 - 12/1997
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationCílem projektu je shrnout , uspořádat a v ucelené podobě publikovat současné znalosti o polské národnostní menšině v České republice. Výsledná publikace (cca 40 autorských archů) bude obsahovat informace o historii, o demografické a společenské struktuře, o kultuře, jazyce a o ekonomických a politických aspektech polské menšiny. Kromě informativní encyklopedické části bude obsahovat i vědeckou analýzu etnických procesů v národnostní a regionální identity, včetně dosud vědecky opomíjených asimilačních procesů.