Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

5. ročník mez.klarinetových kurzů
Project IdMMO/2006
Main solverprof. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Period6/2006 - 11/2006
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Anotation