Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Assessment of the carcingenic risk in employees exposed to dusts containing guartz
Project IdNJ6578
Main solverdoc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Period1/2001 - 12/2003
ProviderIGA MZd
Statefinished
AnotationEpidemiologická objektivizace výskytu nádorových onemocnění u souborů horníků kamenouhelných dolů exponovaných prachu s nízkým obsahem křemene a u pracovníků při těžbě a zpracování kamene exponovaných prachu s vysokým obsahem křemene. Ověření karcinogenních účinků prachu černouhelných dolů a prachu vznikajícího při těžbě a zpracování kamene inhalačním pokusem na zvířeti. Objektivizace karcinogenního rizika pomocí vybraných biomarkerů expozice a účinku u profesionálně exponovaných osob - horníci černouhelných dolů a zaměstnanci při těžbě a zpracování kamene(cytogenetické metody,testy molekulární dozimetrie). Vyšetření autoptického materiálu zemřelých horníků a pracovníků při těžbě a zpracování kamene za účelem stanovení patobiologických změn souvisejících s karcinogenním rizikem.