Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Project IdMSM 171100001
Main solverprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Period1/1999 - 12/2003
ProviderVýzkumné záměry
Statefinished
Anotation