Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Duální rentgenová absorpciometrie jako srovnávací metoda měření složení těla
Project IdIGS PdF 1/2008
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
AnotationDuální rentgenová absorpciometrie (DEXA) je v současnosti považována za nejlepší referenční metodu měření složení lidského těla. Využití metody ve sportu je však limitováno její vysokou finanční a časovou náročností. Cílem projektu je srovnat výsledky získané uvedenou metodou s metodami dosažitelnými v praxi (kaliperace, bioimpedance). Uvedené metody jsou v současnosti jedině dostupné Centru diagnostiky motoriky člověka nejen pro výuku a výzkum, ale také pro pomoc sportovní praxi. Na základě navrženého projektu budeme schopni vybrat metodu pro Centrum, která nám poskytne výsledky jejichž odlišnost od metody DEXA lze exaktně stanovit.