Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výzkum profesních činností učitelů specifických tříd a škol
Project IdIGS PdF 3/2008
Main solverdoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
AnotationNavrhovaný empirický výzkum uskutečněný v pedagogické praxi může přinést poznatky o profesních činnostech tří skupin pedagogických pracovníků, a to učitelek třetího ročníku vzdělávání dětí mateřských škol, učitelů přípravných tříd při ZŠ a učitelů prvních tříd ZŠ, jež se ve velmi pro dítěte společensky významném období podílejí na jeho edukaci. Obsahem by byla identifikace profesních činností učitelů těchto specifikovaných tříd a škol podle zvolených indikátorů, jejich následná analýza, kategorizace a komparace. Výsledky by mohly přispět ke zkvalitnění koncepcí a výuky studijních předmětů pedagogické praxe i studijních předmětů teoretického vzdělávání ve studijních oborech Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro MŠ. Předpokládáme, že výzkum přinese zejména informace upotřebitelné pro koncipování přípravy vzdělávání učitele pro přípravnou třídu při ZŠ, poněvadž vzdělávání učitele přípravné třídy při ZŠ není doposud stanoveno žádným obecně závazným předpisem a není náplní žádného studijního programu. Poněvadž se každoročně zvyšují počty žádostí o odklad školní docházky, jež se řeší právě zařazováním dětí do přípravných tříd při ZŠ, měla by terciární sféra realizující vzdělávání učitelů na potřebu praxe odborně, odpovědně, na základě výsledků v praxi uskutečněných výzkumů, reagovat.