Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Biodiverzita říčních a příbřežních ekosystémů provincie Khanh Hoa Vietnamu - dílčí studie.
Project IdMSK VAV4/06/a/1a
Main solverRNDr. Ivona Kočárková, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Anotation