Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace bakalářského programu - sociálně zdravotní a geriatrická péče
Project IdFRVŠ 1135/F5a
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Periodr1/2003 - 12/2003
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation