Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody
Project IdFRVŠ 1521/F3a
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationNávrh projektu vychází ze zvýšené potřeby uplatnění specializovaných zdravotnických odborníků nelékařských profesí ve zdravotnictví, a to v návaznosti na zavádění vysoce specializovaných diagnostických postupů, které kladou zvýšené požadavky na biomedicínsko technické předpoklady. Vysokoškolsky vzdělávací programy tudíž musí odpovídat těmto požadavkům, což vyžaduje inovaci vzdělávacího profilu posluchačů a současně také předmětovou skladbu. Záměr předloženého projektu vychází jednak z kvalitativního rozvoje bakalářského studijního programu KKOV 5345R, studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody, a dále respektuje návaznost dalšího vzdělávaní absolventů v rámci magisterského studijního programu Veřejné zdravotnictví N5347, studijní obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví. Odborný záměr projektu vychází z nutnosti rozvoje vzdělávacího programu v předmětech Klinické biochemie, Základy biochemie, Vyšetřovací metody v transfúzní službě 1, 2, které v dosavadním projektu koncepce oboru již neodpovídají současným požadavkům na odbornou profilaci absolventů.