Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Algebraické struktury v teorii čísel
Project IdMSM 173100001
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period1/1999 - 12/2004
ProviderVýzkumné záměry
Statefinished
AnotationVýzkumný záměr se týká výzkumu v následujících oblastech : Abstraktní teorie ideálů v různých algebraických systémech, Teorie divisorů v uspořádaných strukturách, Okruhy celých čísel algebraických číselných těles, Posloupnosti a řady na algebraickýchstrukturách, Speciální uspořádané struktury, jako např. reziduované svazy a MV-algebry, Algebraické struktury v teorii grafů. Hlavním cílem tohoto záměru je vytvořit co nejobecnější teorie umožňující spojení jednotlivých oblastí a aplikaci jedné oblastiv oblasti jiné. Společným znakem všech oblastí je aplikovatelnost jejich výsledků a metod v teorii čísel. Hlavní výsledky se očekávají v obecné teorii ideálů na různých algebraických systémech, v teorii divisorů a různých zobecněních této teorie vuspořádaných grupách a v aplikaci algebraických metod při výzkumu konečných těles.