Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy
Project IdLN00A141
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period7/2000 - 12/2004
Provider
Statefinished
AnotationCentrum bude sloužit komplexnímu výzkumu změn struktury a funkce fotosyntetického aparátu rostlin v prostředí s měnící se ozářeností, složením atmosféry a dostupností živin. Výzkumem sinic, řas a vyšších rostlin se získají poznatky pro pochopení molekulárních mechanismů fotosyntetických pochodů, poznání struktur, v nichž se tyto procesy uskutečňují, a pro upřesnění ekologických modelů globálních změn klimatu. Výzkum povede rovněž k navržení nových metod a zařízení pro biotechnologie a pokročilé zemědělství. Zavedené biofyzikální, biochemické a molekulárně biologické přístupy budou využívány i pro zkoumání otázek fyziologických, ekologických a biotechnologických. Holistický přístup v projektech zahrnujících současně více stránek téhož problému bude kompenzovat sklon k nadměrné specializaci a vychovávat schopnost myšlení v širších souvislostech. Vývoj nových přístrojů a biotechnologických postupů bude mezi předními cíly a zpětně povede i k formulování zásadních otázek pro základní výzkum centra.