Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Teorie fuzzy funkcí a jejich reprezentace
Project IdIAA1187301
Main solverprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Period1/2003 - 12/2005
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statefinished
AnotationPředpokládáme vývoj teorie fuzzy funcí, která bude založena na moderních logických a algebraických základech. Jako prototyp vezmeme teorii zobecněných funkcí a rozšíříme ji o to, co souvisí s výběrem základní algebry. Naše konstrukce bude založena na BL-algebře operací známé jako algebra spojitých T-norem. Předpokládáme řešení následujících problémů: -Charakterizace univerza extenzionálních fuzzy množin jako BL-algebry a jako topologického prostoru, - Zavedení sup-homomorfismů mezi univerzy extenzionálních fuzzy množin jako fuzzy funkcí. Algebraické operace na fuzzy funkcí. - Reprezentace fuzzy funkcí formulemi. - Fuzzy funkce jako řešení systémů rovnic s fuzzy relacemi. - Fuzzy funkce jako speciální zobecněné funkce. Aproximační modely na základě speciálních zobecněných funkcí a jejich použití v numerických metodách.