Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku
Project IdGA526/03/1104
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2003 - 12/2005
Provider
Statefinished
AnotationCílem projektu je stanovit efektivitu transformace energie sluneční radiace do biomasy smrkového porostu, tedy bio-transformace, v závislosti na jeho hustotě. Stanovení této efektivnosti vyjádřené jako množství absorbované sluneční energie potřebně protvorbu hmotností jednotky biomasy závisí na: (i) přesně stanoveném množství absorbované sluneční radiace s využitím kombinace systémů horizontálních a "fibre-optic" čidel; (ii) určení produkčně aktivní listové plochy vyjádřené jako "slunná" listováplocha;(iii) stanoveném přírůstu biomasy porostu. Efektivnost bio-transformace sluneční energie do biomasy je v navrhovaném projektu je upřesněna stanovením efektivnosti využití uhlíku v produkci biomasy na základě měření toků CO2 metodou vířivékovariance. Řešení projektu přináší dvě metodické inovace(i) systém "fibre-optic" čidel umožňující stanovit radiační režim na úrovni letorostu;(ii) celosezónní snímání povrchu korunové vrstvy smrkového prostu pomocí digitální kamery.