Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Selekce ligninolitických hub vhodných pro remediaci vody a půdy kontaminované syntetickými barvami
Project IdGA526/00/1303
Main solverprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Period1/2000 - 12/2002
Provider
Statefinished
AnotationSyntetická barviva představují důležitý zdroj znečištění. Některá vykazují výrazné toxické a karcinogenní vlastnosti. Čistírny odpadních vod nejsou schopny účinně odstranit barviva z průmyslových kapalných odpadů. Existuje objektivní potřeba nových technologií schopných dekontaminovat barvivy znečištěné vody a zeminu. Biologické procesy představují ekologicky šetrnou a ekonomicky kompetitivní alternativu fyzikálně-chemických čisticích procesů. Ligninolytické houby díky schopnosti rozkládat různé rekalcitrantní molekuly představují možnost účinné biodegradace široké škály průmyslových barviv.Navrhovaný projekt představuje komplexní přístup k řešení této problematiky: 1) screening kmenů hub, 2) konečný výběr kmenů založený na schopnosti účinně degradovat reprezentativní spektrum syntetických barviv, 3) odzkoušení nejlepšího kmene pro čištění odpadních vod a zemin z průmyslových lokali.