Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Kombinovaný vliv působení zvýšené koncentrace CO2 a vysoké ozářenosti na fotosyntetický aparát smrku a ječmene v kontrolovaných podmínkách
Project IdGA522/00/1381
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2000 - 12/2002
Provider
Statefinished
AnotationVliv zvýšené koncentrace CO2 na fotosyntetický aparát ekonomicky a ekologicky důležitých rostlinných druhů (lesní dřeviny - smrk ztepilý, obilniny - ječmen) představuje stěžejní téma současné ekofyziologie. Za určitých podmínek může dlouhodobé působení zvýšené koncentrace CO2 vést k depresi fotosyntetické aktivity. Projekt je zaměřen na detailní studium procesů adaptace rostlin během vzájemného působení zvýšené koncentrace CO2 a rozdílné úrovně fotosynteticky aktivního záření. Tento přístup je zásadní pro pochopení příčin deprese fotosyntetické aktivity během dlouhodobého působení zvýšené koncentrace CO2 a nelze je uskutečnit v rámci existujících projektů zaměřených na studium vlivu zvýšené koncentrace CO2 v přírodních podmínkách.