Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mentální mapa českého Slezska. Vědomí slezské identity obyvatelstva
Project IdGA403/98/0642
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/1998 - 12/2000
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationČeské Slezsko je v současné době nejmenší historickou součástí českého státu. Na rozdíl od Čech a Moravy však v povědomí průměrného občana několik desetiletí chybělo,administrativně začleněno do Ostravského a později Severomoravského kraje. Dnes se projevuje snaha (mj.v souvislosti s připravovaným zřízením vyšších územních celků)opět posílit slezskou identitu. Kolik této identityvšak dodneška přetrvalo mezi obyvateli tohoto regionu není známo. Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat českou čásSlezska a přilehlé moravské pomezí v podobě mentální mapy,která nezobrazuje skutečnost v její reálné podobě,nýbrž její odraz ve vědomí lidí (Gould P. - White R.:Mental maps. 1974). Mapovat se bude pomocí sociologických a sociálněgeografických metod přímov terénu.