Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Sorpční vlastnosti mikročástic jílových minerálů
Project IdGA205/05/0871
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2005 - 12/2007
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationCílem projektu je studium sorpčních jevů na mikro- a nanočásticích jílových minerálů, případně minerálních oxidů. Příprava minerálních částic a charakterizace jejich sorpčních, iontově-výměnných a komplexačních vlastností bude prováděna pomocí elektrod modifikovaných mikročásticemi (nanočásticemi) minerálů. Bude také studován nový typ elektrody modifikované soustavou tvořenou kovovými nanočásticemi a jílovým minerálem.V případě kovových nanočástic "opouzdřených" vrstvou jílového minerálu lze předpokládat průběh sorpce nebo iontové výměny na úrovni koloidních částic. Současné využití sorpčních a iontově-výměnných vlastností a sítového efektu (size-exclusion) jílového minerálu s elektrochemickými vlastnostmi kovových nanočástic představuje nový přístup v oblasti modifikovaných elektrod. Výsledky získané pomocí modifikovaných elektrod budou srovnány s výsledky charakterizace sorpce a iontové výměny pomocí klasických metod.