Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba předmětu pro obor Zdravotnický záchranář
Project IdFRVŠ 3260/F3b
Main solverPhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotationv roce 2004 proběhla úspěšná akreditace oboru Zdravotnický záchranář na ZSF OU. V návaznosti na rozvoj výuky v tomto oboru jsme se rozhodli pro tvorbu dvou nových výukových předmětů, které zařadíme do kategorie povinně volitelný. Jedná se o předměty Edukace a přednášková činnost a Akutní stavy u pacientů. V tomto projektu jde převážně o vypracování kvalitního sylabu předmětů, a zpracování dostupné literatury pro přednášky a cvičení.