Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace předmětů Sebeobrana záchranáře a Taktika rizikové situace pro jiné Bc. obory na ZSF OU
Project IdFRVŠ 1049/F5b
Main solverIng. Karel Doležal
Period1/2007 - 12/2007
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationNávrh tohoto projektu vychází z fyzické potřeby ochrany zdravotnických a sociálních pracovníků. Na ZSF OU byl v roce 2004 akreditován studijní obor Zdravotnický záchranář, kde v rámci výuky odborných předmětů jsou zařazeny předměty Sebeobrana záchranáře a Taktika rizikové situace. V této době máme již praktické zkušenosti s výukou těchto předmětů a zpětnou vazbu absolventů těchto předmětů. V současné době se stále více rozšiřuje napadení zdravotnických nebo sociálnícg pracovníků a to nejen v řadách záchranných služeb. Tento projekt aktuálně reaguje na tuto situaci v terénu právě tvorbou nových předmětů Sebeobrana pro zdravotnické pracovníky a Sebeograna pro sociální pracovníky. V novém předmětu dojde ke spojení původních dvou předmětů (Seobrana záchranáře a Taktika rizikové situace) a k zjednodušení proto, aby nový předmět vyhovoval náplni zdravotnických a sociálních pracovníků, kteří nejsou v tak rizikovém prostředí jako Zdravotničtí záchranáři, ale stejně potřebují v některých případech ochranu.