Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Laboratoř pro praktickou výuku fyziologie práce
Project IdFRVŠ 1426/A/a
Main solverprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderLékařská fakulta, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationPraktická výuka v oboru fyziologie práce vyžaduje, aby absolventi bakalářských a magisterských oborů získali kvalitní jak teoretické, tak praktické znalosti a dovednosti nezbytné pro samostatnou práci na budoucích pracovištích. Splnění požadavků Evropských norem a jim odpovídajících ČSN EN, vyžaduje přístrojové vybavení, které bude garantovat normou požadovanou kvalitu a přesnost vyšetření. Navržené přístrojové vybavení splňuje náročné požadavky Evropských norem a je zárukou, že absolventi bakalářských a magisterských oborů Ochrana veřejného zdraví a Zdravotnické vyšetřovací metody budou odcházet do praxe kvalitně připraveni tak, aby se mohli úspěšně uplatnit na domácím i zahraničním trhu práce. Navrhované přístrojové vybavení rozšíří možnosti praktické výuky i v předmětu fyziologie pro všechny studijní obory a bude využíváno i pro praktickou výuku v studijním oboru rehabilitace a dalších studijních oborech.