Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Modernizace výukových postupů a programů ve výuce laboratorně diagnostických předmětů studijních oborů ZSF OU
Project IdFRVŠ 2349/F3/a
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationVlivem rozvoje technicky náročnějších diagnostických postupů v rámci laboratorních komplexů stoupají nároky na úroveň vzdělání absolventů nelékařských zdravotnických oborů, (ve všech úrovních vzdělání ? Bc., Mgr.). Jedná se převážně o vyšší úroveň praktické výuky, jež ale také bez kvalitní počáteční teoretické průpravy je nemyslitelná. Kromě možnosti využití komerčně dostupných materiálů multimediálního charakteru se nabízí možnost přípravy těchto výukových materiálů pro studenty našich studijních oborů, a to konkrétně v rámci hodin chemie, biochemie, analytické a instrumentální biochemie, které se v různé míře a rozsahu objevují ve studijních plánech v bloku povinných předmětů všech studijních oborů. Cílem projektu je postupná příprava výukových programů a názorných animací ve výše zmíněných laboratorně diagnostických předmětech, ale i předmětech obecnějších v rámci výuky bakalářských studijních oborů (jedná se zejména o výuku biochemie 1. ročníků prezenční či kombinované formy studia ? cca 250 studentů), tak aby se daly základní procesy předvádět bez nutnosti zastavení nebo omezení provozu rutinní laboratorní techniky.