Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Epidemiologická studie zdravotního stavu a fyzické zátěže pracovníků ÚSZS MSK
Project IdIGS/02/2008
Main solverdoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Period3/2008 - 12/2008
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
AnotationV odborné literatuře jsme nalezli jen jednu práci věnující se zátěži zdravotnických záchranářů. V rámci předloženého projektu budou vyšetřeni pracovníci územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, oblast Ostrava. Cílem bude ověřit velikost fyzické zátěže, a to jak celosměnové, tak velikost krátkodobého energetického výdeje během zásahu v terénu. Energetický výdej v terénu bude prováděn u přibližně 10 dobrovolníků jednotlivých profesí podílejících se na práci v terénu měřením srdeční frekvence. Pro určení podílu psychického vlivu na SF bude užit Misterův dotazník. Součástí projektu bude šetření zdravotního stavu pracovníků územního střediska. Tato část bude nabídnuta všem pracovníkům střediska formou preventivní prohlídky a bude zahrnovat odebrání anamnestických dat, klidové 12 svodové EKG, biochemické vyšetření se zaměřením na rizikové faktory kardiovaskulárních chorob (KVO), test fyzické zdatnosti a dotazníkové šetření na pohybovou aktivitu a stravovací návyky. Projekt bude řešen pracovníky Laboratoře funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství Ústavu fyziologie ZSF OU ve spolupráci s prim. MUDr. Svrčinou z Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje.