Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava studentů historie pro lexikogragickou praxi
Project IdFRVŠ 1075/G5
Main solverprof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Period1/2003 - 12/2003
ProviderOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation