Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života
Project IdCZ.1.07/1.2.10/11.0006
Main solverMgr. Karel Pavlica, Ph.D.
Period11/2008 - 10/2010
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationCílem projektu je tvorba a realizace vzdělávacího programu určeného dětem ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání žijícím v ústavních zařízení. Projekt nabídne speciální vzdělávácí program Můj nový život se sedmi tematickými bloky - Domácnost; Rozvoj sociálních dovedností; Rodina, vztahy a rodinné právo; Speciální vzdělávání; Práce s PC a digitální fotografie; Zaměstnání; Prevence patologických jevů. Aktivity projektu povedou ke zlepšení podmínek vzdělávání cílové skupiny, k rozvoji jejich osobnosti a klíčových kompetencí pro trh práce. Výstupem projektu bude 100 proškolených mladých lidí, kteří budou připraveni na samostatný život po opuštění ústavního zařízení.