Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice
Project IdGA403/05/2496
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2005 - 12/2007
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationPlánovaný projekt se zabývá vztahy mezi vývojem trhu práce a vzdělaností v ČR. Projekt zkoumá výchozí předpoklad, podle něhož diferenciace trhu práce (většinou pojímána jako jeho dualizace) a její důsledky stále výrazněji ovlivňují nejen nároky navzdělán í, ale také na osobnostní faktory. Duální rozdělení trhu práce je velmi zjednodušené a je potřebná jeho podrobnější analýza s identifikací jeho jednotlivých segmentů. Rovněž uvedené procesy působí na vývoj prostorové diferenciace území, a proto jezoheldn ěn prostorový přístup.V minulosti vzdělání bylo pokládáno za odpověď na otázku "Jak využít příležitostí k vzestupu". V současnosti vzdělání je považováno spíše za odpověď na otázku "Jak chránit lidi před sestupem". Projekt je zaměřen na potvrzenítéto změ ny. Z teoretického hlediska výsledky mohou ovlivnit hodnocení teorie modernizace. Z empirického hlediska je projekt zaměřen na segmentační procesy trhu práce a na posun vzdělanosti k zaměstnavatelnosti. Procesy budou zkoumány na třech úrovních: