Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Teorie modernizace
Project IdGA403/05/0017
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2005 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationAnalýza procesu modernizace tvoří jeden ze základních prvků sociologické teorie, a to od samého počátku této disciplíny. Koncem 20. století tyto teorie reflektují pád východního bloku a procesy globalizace. Téma modernizace bylo přeneseno do politickéhoa mediálního diskurzu. Předložený projekt chce analyzovat teorie modernizace nejen v teoretické rovině, ale také v rovině aplikované. Cílem projektu je kriticky shrnout slabiny těchto teorií a odstranit různé vrstvy jeho dezinterpretací v politickém amedi álním diskurzu. Výstupem projektu bude kniha prezentující podrobnou kritickou analýzu vyvoje teorií modernizace v tomto širším kontextu.