Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Obnova přístrojového vybavení laboratoře separačních metod
Project IdFRVŠ 254/A/a
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na obnovení stávajícího vybavení laboratoře separačních metod v oblasti vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC). HPLC systém je tvořen několika komponenty (z těch hlavních: gradientová pumpa s degazérem, autosampler, detektor, sběrač frakcí), které tvoří nedílný celek. Současný HPLC systém je již téměř 10 let starý a značně poruchový. Při cenách za údržbu a opravy (jen příjezd technika z Prahy stojí přibližně 10 tisíc Kč) jsme se rozhodli pro nový HPLC systém. Dalším, neméně významným důvodem pro toto rozhodnutí je celkové množství analýz prováděných studenty v rámci bakalářských a diplomových prací. Během kalendářního roku se jedná o více než tisíc analýz a stávající systém je využíván i pro pravidelnou výuku studentů biofyziky (bakalářská i magisterská forma) a experimentální biologie. V následujících letech bude metoda HPLC využívána i pro výuku studentů připravovaného oboru připravovaného oboru ?Analytická chemie pevné fáze?. Pořízený HPLC systém bude využíván pro pravidelnou výuku studentů a pro řešení řízených experimentů, bakalářských a diplomových prací. V současné době studenti řeší problematiku související s globálními klimatickými změnami jako jsou fotosynteticky aktivní pigmenty (chlorofyly, karotenoidy), UV-protektivních látek (rostlinné fenoly, flavonoidy, antokyany), ale i farmaceuticky zajímavých látek (koenzym Q10). Cílem projektu je tedy umožnit i v následujících letech intenzívní zapojení studentů do experimentální činnosti, která je nezbytná pro kvalitní naplnění profilu absolventa studijních oborů Biofyzika a Experimentální biologie. Připravuje se i zapojení studentů katedry chemie. Součástí projektu je zapojení studentů do experimentální činnosti ve výše uvedených oblastech.